Open multiple urls in chrome firefox edge or any browsers at once or delay in defined seconds

What is open multiple urls tool?

Open multiple urls tool allow you to open many URLs, open many links at the same time or delay in defined seconds.

It works by opening a new tab in your web browser for each URL you have typed in the following textarea.

These urls will be openned every 5 seconds. This interval will ensure your urls fully loaded, keep your browser from freeze and make it naturally.

You can change to open in a different time interval by selecting here: 1 second | 5 seconds | 10 seconds | 15 seconds | 20 seconds | 30 seconds | 60 seconds

Which web browsers are supported?

All major web browsers are supported, including Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Tor and CocCoc.

How many urls can be opened at once?

This support unlimited urls but if you open too many multiple links at the same time, your browser may freeze for a few seconds.

We suggest you to keep the list of urls less than 200.

How to use multiple urls opener?

It's very simple. You just type or copy/paste the this list of urls into below field then press "Open URLs in new tabs.

Your browser must be configured to allow Popup for https://www.freefullrss.com. If not, it can open 1 url onlyNguồn học là vô tận và con người đứng trước kiến thức rộng lớn của nhân loại lại trở thành một loài sinh vật bé nhỏ, nó giống như hạt cát giữa sa mạc rộng lớn. Kiến thức là vô tận, nếu con người chúng ta cứ sống mãi trong khuôn phép, cứ tự cho mình là tài giỏi thì quả thật là thiệt thòi. Chính vì chúng ta không tiếp thu là tạo cơ hội cho người khác giỏi hơn mình. Mỗi ngày bạn cần làm mới mình và cập nhật tin tức từ trang wiki giải đáp chẳng hạn như mtp la gi, kimochi nghia la gi Thế giới kiến thức là rất rộng lớn, để tiếp thu, tìm hiểu được hết mọi kiến thức thì chắc hẳn là không thể, thậm chí cả đời người cũng không xong, bởi vậy ngoài việc học nữa, thì còn phải học mãi.


DMCA.com Protection Status